Kolejne komputery trafią do dzieci z terenu gminy Nozdrzec

Gmina Nozdrzec otrzymała kolejny grant na zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej. Tym razem gmina dostała dofinansowanie w wysokości 74 430,99 zł. Pieniądze przeznaczono na zakup 23 laptopów oraz 23 pakietów oprogramowania Microsoft Office. Dzięki dotacji do szkół i uczniów trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy.

Przypomnijmy, 24 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski podpisał pierwszą umowę na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wtedy do gminy trafił grant w wysokości 59 993,00  zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup 17 laptopów oraz 17 pakietów oprogramowania Microsoft Office. Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów.

Zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji przez Gminę Nozdrzec projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Źródło: nozdrzec.pl

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o