Gminy budują wodociągi dla mieszkańców

Z danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wynika, że nasz kraj jest obecnie wśród krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej. Znacząco wzrasta zużycie wód podziemnych w celach konsumpcyjnych.  Dlatego tym cenniejsze są działania samorządów w celu zapewnienia mieszkańcom wystarczających dostaw wody.  Inwestycje te obciążają budżety gmin, dlatego liczy się skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowania na budowy wodociągów ze środków europejskich.

Właśnie takie zadania o żywotnym znaczeniu dla mieszkańców zrealizowały niedawno władze gminy Jasienica Rosielna. Ostatnio o sfinansowanie budowy wodociągów dla swoich mieszkańców zadbały też samorządy 2 innych gmin z regionu brzozowskiego: Haczowa i Domaradza.

Inwestycja pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap 2 to koszt 3 mln 964 tys 996 zł przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 1 mln 748 916 zł. Natomiast budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz ma kosztować 1 mln 975 tys. 753 zł, z czego wsparcie zewnętrzne to 429 tys. 793 zł. Umowa została podpisana pod koniec marca, a już w kwietniu został rozstrzygnięty przetarg. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie 19 odcinków sieci wodociągowej tłocznej o łącznej długości 9173,5 m. Oba zadania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .

red

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o