Radni zadecydowali o pomocy dla przedsiębiorców

Władze Sanoka zdecydowały o udzieleniu pomocy dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność gminy oraz przedłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Decyzja zapadła na sesji rady miasta 22.04. Wcześniej radni na wniosek burmistrza Tomasza Matuszewskiego uczcili minutą ciszy zmarłego śp. Tadeusza Piórę.

Najważniejszymi punktami obrad z punktu widzenia obecnej sytuacji były uchwały dotyczące określenia pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii. Ustawa z 31 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia samorządom udzielanie dodatkowej pomocy publicznej, m.in. w formie odstąpienia od dochodzenia niewymagalnych należności cywilnoprawnych oraz umarzania wymagalnych należności cywilnoprawnych.

– Zarządzenie o pomocy dla przedsiębiorców, jako jedno z pierwszych w regionie, zyskało akceptację i poparcie radnych, wśród których dominowały głosy będące wyrazem odpowiedzialności, troski o przyszłość i poczucia solidarności. Decyzje, które podjęliśmy, są wynikiem wnikliwej analizy możliwości budżetu. Dziękuję Radnym za wsparcie. Mam nadzieję, że wspólna praca i wzajemne zrozumienie pozwolą nam podjąć jeszcze wiele decyzji, ważnych dla rozwoju miasta – powiedział burmistrz T. Matuszewski.

Pomoc polega na odstąpieniu od naliczenia czynszu lub umorzenia czynszu wymagalnego, obniżenia rat czynszu i odroczenia terminu płatności czynszu lub rozłożenia płatności na raty. Pomoc jest udzielana tym podmiotom, które zawiesiły działalność gospodarczą, których działalność jest wstrzymana, których dochody zmniejszyły się do 50%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pomoc będzie udzielana na podstawie złożonego wniosku, dostępnego na stronie sanok.pl.

Druga uchwała ws. pomocy przedsiębiorcom opiera się na  przedłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się. Przedłużenie terminów płatności dla osób prawnych ustalono w ten sposób, że termin przypadający na 15 maja 2020 r. przedłużono do 15 sierpnia br.; termin 15 czerwca przedłużono do 15 września. Termin płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypadający na 15 maja przedłużono do 31 lipca. Jeżeli zaś chodzi o przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, terminy płatności przypadające na 15 maja 2020 r. przedłuża się do 15 lipca br., przypadające na 15 czerwca przedłuża się do 15 sierpnia br.

Radni otrzymali również laptopy (z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Sanoka” Polska Cyfrowa), które usprawnią przebieg kolejnych zdalnych sesji.

Źródło: sanok.pl

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o